Groen licht

groen-licht 300x200Half november schreef ik over het werk na de evaluatie van de samenwerking tussen de 21 gemeenten. Intussen heet dat werk de ‘Update Metropoolregio’. We gaan de regionale samenwerking updaten, oppimpen, verbeteren, vernieuwen, moderniseren. En de manier waarop we dat doen, moet meteen al een eerste proeve zijn van de nieuwe samenwerkingscultuur. Om de samenwerking kunnen te verbeteren, moet je goed samenwerken!

 

In november 2017 zat er grote tijdsdruk op het werk aan de Update. Op woensdag 13 december moest het voorstel voor de Update besproken worden in het Algemeen Bestuur. En dat is gelukt! En het AB heeft ingestemd met het voorstel over hoe de Update aan te pakken. Whoop whoop! Daar waren we dus heel blij mee. Want dit is het groene licht, nu kunnen we aan de slag!

Woensdag 13 december is de aanpak van de Update ook meteen gepresenteerd aan een grote groep geïnteresseerden: collegeleden, raadsleden, ambtenaren. Het was bemoedigend om te zien hoeveel mensen geïnteresseerd zijn in het verbeteren van de samenwerking. En de vragen die door hen gesteld werden, waren ook positief. Volgens mij is dat een goed voorteken. Samenwerken moet je immers samen doen!

 

Na het groen licht, gaan we vanaf begin januari aan de slag. En we gaan meteen vol gas vooruit! Om de start goed inhoudelijk te kunnen doen, is er nu een vragenlijstje naar de colleges gestuurd. Zeg maar huiswerk ? Gewoon wat vragen zodat ze alvast kunnen nadenken over wat ze vinden van samenwerken, en in de eigen gemeente samen kunnen bespreken wat ze er van vinden. En dan zonder meteen een standpunt in te nemen. Dat maakt het gesprek zo meteen een stuk inhoudelijker, en zo houden we er tempo in.

De vier hoofdvragen zijn:

1. Wanneer is een thema of opgave een regionaal thema voor de Metropoolregio Eindhoven?

2. Hoe zou het beter kunnen werken in de samenwerking op de onder 3 te noemen thema’s/opgaven?

3. Welke thema’s moeten volgens uw gemeente op een schaalniveau van 21 gemeenten worden belegd?

4. Welke (inhoudelijke) toegevoegde waarde heeft uw gemeente de Metropoolregio te bieden? Welke rol kunt u als gemeente binnen de Metropoolregio vervullen?

De antwoorden op deze vragen worden besproken op 24 januari besproken in een werksessie met colleges en op 31 januari met college- en raadsleden. Spannend!

Groetjes,

 

J-L. Withaar,

Netwerkregisseur.

JL 110x165

 

 

 

Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn