In de hele regio goed wonen

Het bijzondere van onze regio is de diversiteit: stad en platteland, toptechnologie en maakindustrie, natuur en cultuur. Ook in het woningaanbod en in de woonmilieus willen we dat terug zien. Een gevarieerd aanbod aan woningen en een aantrekkelijke woonomgeving is namelijk belangrijk voor de economische groei in onze Metropoolregio Eindhoven. We moeten alle woonkwaliteiten optimaal benutten en ieders eigen identiteit behouden en versterken. Zo wordt het een sterke complete regio.

 

De woningbouwplannen in de regio moeten elkaar dan ook aanvullen. Deze willen we afstemmen qua aantallen, fasering in de tijd en zeker ook qua type woningen. Onder andere daarom werken we samen. Niet alleen met gemeenten onderling maar ook met ervaren, deskundige vertegenwoordigers van provincie, woningbouwcorporaties, bouwbedrijven, projectontwikkelaars, makelaars, Woonbond, kennisinstellingen en zorgaanbieders. Alleen samen komen we tot een evenwichtige, goed functionerende, aantrekkelijke en toekomstbestendige woonregio. Dat is waar de Werkplaats Wonen voor staat!

Wethouder-Frans-Stienen 580x580
Werkplaatstrekker Frans Stienen: "Samen sterk door diversiteit"
  • 21 Gemeenten
  • 750.000 Mensen
  • 335.000 Woningen

SAMEN WERKEN AAN EEN COMPLETE WOONREGIO

 

In oktober 2015 heeft de werkplaats het advies 'Breken met grenzen: wonen in een complete regio' gepresenteerd. Naar aanleiding van dit advies gaat de werkplaats aan de slag met twee vervolgstappen: het versterken van de Regionale Agenda Wonen en het doen van gezamenlijk onderzoek naar de regionale woningmarkt. Het procesvoorstel dat daarvoor gemaakt is door de werkplaats, is in het Regionaal Platform van 29 juni 2016 vastgesteld. Samen met colleges, raadsleden, ambtenaren, provincie, woningcorporaties en andere woningmarktpartijen werkt de werkplaats dit voorstel nu verder uit.

 

Regionale Begrippenlijst Wonen en woningmarktonderzoek

De Regionale Begrippenlijst Wonen 2017 bevat definities van relevante thema’s voor de regionale woningmarkt en de verschillende woningmarktpartijen. Op dit moment wordt één keer per drie jaar een woningmarktonderzoek gedaan naar de woonbehoeften van de inwoners van onze regio. Daarnaast zijn er onderzoeken gedaan naar de behoefte aan zorgwoningen en de grootte van de sociale woningvoorraad. Ook het Kenniscluster Wonen Zuidoost-Brabant deelt via www.kwzb.nl verschillende analyses van de regionale woningmarkt.

 

Deelnemers 

Wil je weten wie er allemaal meedenken en -werken in de werkplaats Wonen? Klik dan hier voor de deelnemerslijst.
 

Contactpersoon

Chantal_150911_0839

Chantal van den Eijnden

Procesmanager  040 2594 682 ...

Delen

FacebookTwitterLinkedIn