Kwaliteiten stad én platteland ontwikkelen

Dit is de regio waar het gebeurt: hier is warmte en we worden aangestoken door goede ideeën. We zijn een regio van contrasten, en dat maakt onze regio zo bijzonder. Je bent snel in de stad of juist in het groen, er is cultuur én natuur.  En daar moeten we gebruik van maken, want de verschillen maken ons als geheel compleet. Als we dat verder kunnen versterken, groeit de Metropoolregio Eindhoven. Als regio zelf, maar ook in de wereld.
De Werkplaats Strategie Ruimte werkt aan de randvoorwaarden om de Brainportregio nog beter te ontwikkelen, stad én platteland. Hoe versterken we het vestigingsklimaat van bedrijven? Hoe organiseren we een aantrekkelijke en gevarieerde woon-, werk- en leefomgeving? Startpunt daarvoor zijn de kwaliteiten die er al zijn.
Mathijs Kuijken in Riethoven 2015 origineel 580x580
Mathijs Kuijken, werkplaatstrekker: "We willen een sterke regio, daarom werken we aan een concrete en uitvoerbare kansenkaart."
 • 21 Gemeenten
 • 750.000 Mensen
 • 145.781 Hectare

Integrale strategie ruimte: work in progress

De belangrijkste taak van de werkplaats Strategie Ruimte is het opstellen van een regionale integrale ruimtelijke strategie. Hierin komt te staan hoe de gemeenten gezamenlijk de economische kracht en de kwaliteit van het vestigingsklimaat van onze regio ruimtelijk gaan ondersteunen.

 

In de integrale ruimtelijke strategie staat de ruimtelijke hoofdstructuur in onze regio voor de komende twintig jaar en een heldere consequente lijn in de verdere ontwikkeling van de regio. Het is de regionale visie op de ruimtelijke ontwikkeling en laat de gezamenlijke ambitie van de 21 gemeenten zien.


De integrale ruimtelijke strategie wordt geen boekwerk, maar een interactieve website. Op deze manier is de strategie makkelijk bij te houden en goed te raadplegen!

 

Zo veel mogelijk input

Om tot een goede integrale ruimtelijke strategie te komen, wordt veel informatie van diverse samenwerkingspartners verzameld.

 • De vier subregio’s hebben hun ontwikkelingsrichting opgeschreven. Hoe zien zij hun toekomst? Deze subregionale proposities en de ruimtelijke consequenties zijn belangrijke bouwstenen voor de integrale ruimtelijke strategie.
 • In de werkplaats is een aantal inhoudelijke thema’s geselecteerd die relevant zijn voor de ruimtelijke strategie. Denk aan proximity (nabijheid), leegstand en kenniswerkers. Deze onderwerpen en de ruimtelijke consequenties daarvan worden verder uitgewerkt.
 • We organiseren gesprekken met kennisinstellingen (Design Academy, Fontys, TUE), bedrijfsleven (partijen zoals BZW en bedrijven als ASML) en maatschappelijk partijen, zodat ook zij hun visie op ontwikkeling van de regio en de ruimtelijke structuur kunnen geven.
 • We praten met raadsleden, omliggende regio’s en de provincie om ook hun beeld en kennis van de regio op te kunnen nemen in de strategie.
 • We zorgen voor een afstemming met andere werkplaatsen van de Metropoolregio Eindhoven. De ontwikkelrichting die hier wordt uitgezet moet ook ruimtelijk ondersteund worden, en dus terugkomen in de integrale ruimtelijke strategie.

 

Actief gebruik

De ruimtelijke strategie wordt straks op een aantal manieren actief gebruikt. Namelijk:

 • voor afstemming en kennisuitwisseling tussen gemeenten/subregio’s en andere partijen;
 • als kader voor lokale omgevingsvisies en als input voor de provinciale omgevingsvisie;
 • om verbanden te leggen tussen regionale (gebieds)ontwikkelingen;
 • om bij te dragen (al dan niet rechtstreeks) aan projecten of overleggen op bovenregionale schaal;
 • voor het behartigen van de belangen van de regio.

 

Deelnemers Werkplaats Strategie Ruimte

 

 
 
Mathijs Kuijken(voorzitter) Gemeente Bergeijk / Kempen
Lucas van Grinsven ASML
Bert-Jan Woertman High Tech Campus
Edgar van Leest Brainport Development 
Cees-Jan Pen  Fontys 
Pieter van Wesemael TU/e 
Hans van der Markt Design Academy Eindhoven 
Wilbert Seuren Gemeente Eindhoven / Stedelijk Gebied
Leon van de Moosdijk Gemeente Someren / Peel
Frits van der Wiel Gemeente Cranendonck / A2
Erwin Dacier Provincie Noord-Brabant
Peter Glas Waterschap De Dommel en Waterschap Aa en Maas

 

 

Contactpersonen 

Joan 300 x 450 Joan van Dijk
Procesmanager040 2594 567 ...

 

Sander 300 x 450 Sander Mom
Procesmanager 040 2594 588 ...

Delen

FacebookTwitterLinkedIn

Bijeenkomsten

Bestuurlijk overleg Werkplaats Strategie Ruimte

Bestuurlijk overleg Werkplaats Strategie Ruimte