Evaluatie en herijking bestuurlijke samenwerking

In het voorjaar is door adviesbureau Berenschot een evaluatie uitgevoerd van de bestuurlijke samenwerking in de Metropoolregio Eindhoven. Het doel van deze evaluatie was het verkrijgen van inzicht in het functioneren van de bestuurlijke samenwerking. Uitgangspunt van de evaluatie was het verbeteren en versterken van de samenwerking om daarmee de regionale ambities te realiseren.

 

Download hier het evaluatierapport over de bestuurlijke samenwerking.

 

Berenschot adviseert:

1.       Een fundamentele herijking (koersbepaling) van de samenwerking op inhoud en vorm.

2.       Het doorvoeren van enkele ‘quick wins’: aanbevelingen voor verbetering van de huidige samenwerking.

 

Het proces

Op 28 juni zijn het eindrapport en het vervolgproces besproken in het Algemeen Bestuur. Vervolgens is het evaluatierapport met vervolgproces gestuurd naar gemeenteraden. De gemeenteraden is gevraagd om voor 1 oktober te reageren op het evaluatierapport. Het herijkingsproces wordt op basis van de reacties van de raden verder uitgelijnd. Het herijkingsproces met een stappenplan wordt in het Algemeen Bestuur van 1 november besproken.

 

Het herijkingsproces zal gericht zijn op het gesprek en de dialoog met en tussen gemeenten over de inhoudelijke doelstellingen en ambities van de Metropoolregio Eindhoven. Vervolgens wordt gesproken over de vorm van de samenwerking en het besluitvormingsproces.
Het streven is om uiterlijk in december 2018 met elkaar een nieuwe Regionale Agenda vast te stellen over de koers én de vorm van de intergemeentelijke samenwerking op het niveau van de Metropoolregio Eindhoven.

 

De planning voor het vervolgproces ziet er als volgt uit:

1 oktober 2017

Uiterlijk reactie van de gemeenteraden

1 november 2017

Vergadering Algemeen Bestuur:

-          Bespreken reacties raden

-          Vaststellen stappenplan herijkingsproces

November 2017

Verdere uitwerking en start realisatie stappenplan herijkingsproces

13 december 2017

Vergadering Algemeen Bestuur

-          Voortgang proces

21 februari 2017

Vergadering Algemeen Bestuur

-          Voortgang proces

21 maart 2017

Verkiezingen

 

Mei - oktober 2018

Vervolg uitwerking met de nieuwe raden

12 december 2018

Algemeen Bestuur:

Vaststelling nieuwe Regionale Agenda

 

Gezamenlijk proces

Het Dagelijks Bestuur vindt het belangrijk dat de herijking van de samenwerking gezamenlijk wordt doorlopen en dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is om hieraan vorm en inhoud te geven. De Metropoolregio Eindhoven is van ons allemaal.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Barbara Marcus, telefoon: 040 259 45 58 of email: ....

Delen

FacebookTwitterLinkedIn