GGA Mobiliteit en Innovatie

In de provincie Noord-Brabant wordt op het gebied van verkeer en vervoer regionaal samengewerkt in de vorm van Gebiedsgerichte Aanpak Verkeer en Vervoer (GGA). Voor de regio’s worden jaarlijks middelen voor de aanpak van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid beschikbaar gesteld via de Subsidieregeling Verkeer en Vervoer van de provincie Noord-Brabant. Deze provinciale middelen komen beschikbaar via een jaarlijks op te stellen Regionaal Uitvoeringsprogramma (RUP).  Het RUP bevat projecten waarvoor subsidie wordt aangevraagd uit de Subsidieregeling Verkeer en Vervoer van Brabant.

 

De GGA-taak voor onze regio is ondergebracht bij de Metropoolregio Eindhoven. De ‘GGA-coördinator’ zorgt voor de verbinding en afstemming tussen de provincie en de regiogemeenten en coördineert de regionale samenwerking op het gebied van de uitvoering van mobiliteitsbeleid. De uitvoerende taken die eruit voortvloeien liggen bij de gemeente(n).

 

Binnen de GGA van onze regio vindt het overleg plaats met de gemeenten via het Poho (overleg van de portefeuillehouders) en TOVER (overleg vakinhoudelijke medewerkers van de 21 gemeenten).

 

Vergaderdata

Raadpleeg kalender/kalender archief voor meer informatie over de vergaderingen.

 

Werkplaats

Op het onderwerp Mobiliteit en Innovatie is er een aparte werkplaats. Lees meer over deze werkplaats.

 

Deelnemers portefeuillehoudersoverleg

    
 
Gemeente Asten Theo Martens     
Gemeente Bergeijk Mathijs Kuijken    
Gemeente Best Peet van de Loo    
Gemeente Bladel Wim van der Linden    
Gemeente Cranendonck --    

Gemeente Deurne

Helm Verhees    
Gemeente Eersel Liesbeth Sjouw    
Gemeente Eindhoven Jannie Visscher     
Gemeente Geldrop-Mierlo Renée Hoekman-Sulman    
Gemeente Gemert-Bakel

Martien Bankers

 

   
Gemeente Heeze-Leende Wilma van der Rijt-van der Kruis    
Gemeente Helmond Erik de Vries    
Gemeente Laarbeek Frans van Zeeland    
Gemeente Nuenen c.a. Martien Jansen    
Gemeente Oirschot Caspar van Hoek    
Gemeente Reusel-De Mierden Cees van de Ven    
Gemeente Someren Leon van de Moosdijk    
Gemeente Son en Breugel Kees Vortman    
Gemeente Valkenswaard Mart Wijnen    
Gemeente Veldhoven Nicole Ramaekers    
Gemeente Waalre Paul van Liempd Hanneke Balk-Lampe   

 

Contactpersonen

Berry 300 x 450

Berry de Jong

Procesmanager

040 2594 566...

 

 

Pieter 300x450 Pieter Goossens
GGA-coördinator040 2594 758...

 

 

Delen

FacebookTwitterLinkedIn

Gerelateerde berichten

RUP in kerstsfeer

D'r was vlaai

Bijeenkomsten

Portefeuillehouders Mobiliteit en Innovatie 10 april 2017

Portefeuillehouders Mobiliteit en Innovatie 19 juni 2017