Ontmoetingen maken de regio sterker!

In het bestuurlijk netwerk van de Metropoolregio Eindhoven organiseren we ontmoetingen, tussen gemeenten en met triple helix partners. Want nabijheid is het sleutelwoord. Als je elkaar kent en ontmoet, ontstaan dynamiek, begrip en draagvlak. Samen komen we tot een nieuwe energie waar de vonken van af vliegen! Zo organiseren we bestuurlijke en innovatieve kracht, samen maken we de regio sterker en werken we aan welvaart en welzijn voor onze inwoners en ondernemers.

 

Hieronder staan de geplande bijeenkomsten, inclusief nadere informatie zoals agenda en bijbehorende stukken.

 

Voor informatie over bijeenkomsten die zijn geweest, klik hier.

2017

juni

Commissie van advies Financiën 7 juni 2017

Raadstafel21 7 juni 2017

Bestuurlijk overleg Werkplaats Mobiliteit en Innovatie 8 juni 2017

Team Bedrijventerreinen 8 juni 2017

Dagelijks Bestuur 12 juni 2017

Werkplaats Economische Strategie 15 juni 2017

Portefeuillehouders Mobiliteit en Innovatie 19 juni 2017

Regionaal Platform 21 juni 2017

Algemeen Bestuur 21 juni 2017

Team Detailhandel 28 juni 2017

juli

Dagelijks Bestuur 10 juli 2017

augustus

Bestuurlijk overleg Werkplaats Mobiliteit en Innovatie 31 augustus 2017

september

Werkplaats Wonen 7 september

Dagelijks Bestuur 11 september 2017

Portefeuillehouders Mobiliteit en Innovatie 11 september 2017

Werkplaats Economische Strategie 14 september 2017

Regionaal Platform 20 september 2017

Werkplaats Strategie Ruimte 28 september 2017

oktober

Raadsledenbijeenkomst 4 oktober 2017

Commissie van advies Financiën 11 oktober 2017

Raadstafel21 11 oktober 2017

Bestuurlijk overleg Werkplaats Mobiliteit en Innovatie 12 oktober 2017

Werkplaats Wonen 12 oktober 2017

Dagelijks Bestuur 23 oktober 2017

Portefeuillehouders Mobiliteit en Innovatie 30 oktober 2017

november

Regionaal Platform 1 november 2017

Algemeen Bestuur 1 november 2017

Team Bedrijventerreinen 2 november 2017

Dagelijks Bestuur 13 november 2017

Team Detailhandel 15 november 2017

Bestuurlijk overleg Werkplaats Mobiliteit en Innovatie 23 november 2017

Commissie van advies Financiën 29 november 2017

december

Dagelijks Bestuur 4 december 2017

Portefeuillehouders Mobiliteit en Innovatie 4 december 2017

Werkplaats Wonen 7 december 2017

Regionaal Platform 13 december 2017

Algemeen Bestuur 13 december 2017

Raadstafel21 13 december 201

Werkplaats Economische Strategie 14 december 2017

Delen

FacebookTwitterLinkedIn