Ontmoetingen maken de regio sterker!

In het bestuurlijk netwerk van de Metropoolregio Eindhoven organiseren we ontmoetingen, tussen gemeenten en met triple helix partners. Want nabijheid is het sleutelwoord. Als je elkaar kent en ontmoet, ontstaan dynamiek, begrip en draagvlak. Samen komen we tot een nieuwe energie waar de vonken van af vliegen! Zo organiseren we bestuurlijke en innovatieve kracht, samen maken we de regio sterker en werken we aan welvaart en welzijn voor onze inwoners en ondernemers.

 

Hieronder staan de geplande bijeenkomsten, inclusief nadere informatie zoals agenda en bijbehorende stukken.

 

Voor informatie over bijeenkomsten die zijn geweest, klik hier.

2017

augustus

Bestuurlijk overleg Werkplaats Mobiliteit en Innovatie 31 augustus 2017

september

Werkplaats Wonen 7 september

Dagelijks Bestuur 11 september 2017

Portefeuillehouders Mobiliteit en Innovatie 11 september 2017

Werkplaats Economische Strategie 14 september 2017

Regionaal Platform 20 september 2017

Themabijeenkomst 'Leegstand in de Metropoolregio Eindhoven'

Werkplaats Strategie Ruimte 28 september 2017

oktober

Raadsledenbijeenkomst 4 oktober 2017

Commissie van advies Financiën 11 oktober 2017

Raadstafel21 11 oktober 2017

Bestuurlijk overleg Werkplaats Mobiliteit en Innovatie 12 oktober 2017

Werkplaats Wonen 12 oktober 2017

Dagelijks Bestuur 23 oktober 2017

Portefeuillehouders Mobiliteit en Innovatie 30 oktober 2017

november

Regionaal Platform 1 november 2017

Algemeen Bestuur 1 november 2017

Team Bedrijventerreinen 2 november 2017

Dagelijks Bestuur 13 november 2017

Team Detailhandel 15 november 2017

Bestuurlijk overleg Werkplaats Mobiliteit en Innovatie 23 november 2017

Commissie van advies Financiën 29 november 2017

december

Dagelijks Bestuur 4 december 2017

Portefeuillehouders Mobiliteit en Innovatie 4 december 2017

Werkplaats Wonen 7 december 2017

Regionaal Platform 13 december 2017

Algemeen Bestuur 13 december 2017

Raadstafel21 13 december 201

Werkplaats Economische Strategie 14 december 2017

2018

januari

Dagelijks Bestuur 15 januari 2018

februari

Commissie van advies Financiën 7 februari 2018

Dagelijks Bestuur 19 februari 2018

Regionaal Platform 21 februari 2018

maart

Dagelijks Bestuur 12 maart 2018

Algemeen Bestuur 21 februari 2018

april

Dagelijks Bestuur 9 april 2018

Regionaal Platform 25 april 2018

mei

Dagelijks Bestuur 28 mei 2018

juni

algemeen Bestuur 6 juni 2018

Raadsledenbijeenkomst 6 juni 2018

Commissie van advies Financiën 20 juni 2018

Dagelijks Bestuur 25 juni 2018

juli

Regionaal Platform 4 juli 2018

augustus

Dagelijks Bestuur 20 augustus 2018

september

Commissie van advies Financiën 26 september 2018

oktober

Regionaal Platform 10 oktober 2018

Algemeen Bestuur 10 oktober 2018

Dagelijks Bestuur 22 oktober 2018

november

Dagelijks Bestuur 12 november 2018

Raadsledenbijeenkomst 14 november 2018

Commissie van advies Financiën 28 november 2018

december

Dagelijks Bestuur 3 december 2018

Regionaal Platform 12 december 2018

Algemeen Bestuur 12 december 2018

2019

september

Dagelijks Bestuur 17 september 2018

Delen

FacebookTwitterLinkedIn