Nieuws

Een overzicht van de actuele nieuwsitems:

Gemeenteraden aan zet: Integrale Strategie Ruimte voorgelegd aan 21 gemeenteraden

De gezamenlijke ambitie van de gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven is het (mee)ontwikkelen van de regio tot een technologische topregio met internationale allure en regionale eigenheid. En hoe de ruimte in de regio is ingericht, kan daar direct aan bijdragen. Daarom hebben de gemeenten gezamenlijk een Integrale Strategie Ruimte opgesteld.

100% Bob, 0% op : Promotieteam BOB op Foodstock Festival Eindhoven

Vrijdag 14 juli gaat het BOB-promotieteam van Veilig Verkeer Nederland naar het Foodstock Festival in Eindhoven.

Woord van de voorzitter van de Raadstafel21: Waar te beginnen met de renovatie

Inmiddels zijn de bevindingen van onderzoeksbureau Berenschot over de eerste twee jaar van ons samenwerkingsverband bekend. De conclusies zijn niet mals: "los zand" was een van de bevindingen.

Raadsledenbijeenkomst 5 juli 2017: Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant

Op woensdagavond 5 juli 2017, van 20:00 tot 22:00 uur in het Evoluon, is een bijeenkomst georganiseerd voor raadsleden over de voortgang en implementatie van de Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant. Het doel van de bijeenkomst was informeren en te...

Inspiratiesessie ‘Toekomstscenario’s voor wonen in de Metropoolregio Eindhoven.’

Op de tot nu heetste dag van het jaar kwam afgelopen 22 juni een grote groep stakeholders op het gebied van wonen bij elkaar in het kantoor van Woonbedijf voor de Inspiratiesessie ‘Toekomstscenario’s voor wonen in de Metropoolregio Eindhoven.’

Regionaal Platform 21 juni 2017

Op 21 juni vond het Regionaal Platform plaats. Op de agenda stonden de volgende onderwerpen: - Bedrijventerreinen van de toekomst - Klimaatadaptatie - Energietransitie Hieronder vindt u het verslag van de middag. Download hier de powerpointpresenta...

Metropoolregio Eindhoven zet in op meer resultaat

De Metropoolregio Eindhoven, bestaande uit alle 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant, gaat gerichter samenwerken om de ambities van de regio te realiseren. De focus ligt op de thema’s economie, ruimte en mobiliteit. Andere partners, zoals het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen, worden daarbij nog meer dan voorheen betrokken. Daarnaast wordt de manier waarop de gemeenten nu samenwerken - in een wirwar aan overleggen - aangepast. Dit adviseert het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven naar aanleiding van een kritisch evaluatierapport van adviesbureau Berenschot waar de Metropoolregio zelf opdracht toe heeft gegeven.

E-Trucks Europe ontwikkelt met subsidie van het Stimuleringsfonds eerste vuilniswagen op waterstof

Met subsidie van het Stimuleringsfonds en de provincie Noord-Brabant ontwikkelde E-Trucks Europe uit Westerhoven haar prototype waterstof-elektrische vuilniswagen door.

Regionale Ontwikkeldagen in Zuidoost-Brabant

In juni 2017 vindt er in elke Brabantse regio een integrale bestuurlijke bijeenkomst plaats voor de portefeuillehouders van Ruimtelijke Ontwikkeling en van Mobiliteit van alle gemeenten en de provincie

Klimaatadaptatie in de regio

Afgelopen jaar hebben we de gevolgen van de verandering van het klimaat ondervonden. Een hoosbui trok over de regio. De schade door de wateroverlast en de hagelbuiten was enorm. In het kader van de Integrale Strategie Ruimte is voor de regio een stresstest uitgevoerd.

Metropoolregio Eindhoven verzorgde een workshop op het OmgevingslabXL  

In het OmgevingslabXL op maandag 15 mei jl. is de provincie in gesprek met de omgeving gegaan over de hoofddoelen van de aanstaande provinciale omgevingsvisie. De Metropoolregio heeft een bijdrage aan deze dag geleverd.

Delen

FacebookTwitterLinkedIn